เกี่ยวกับ Tops vita

บริการลูกค้า

ติดต่อ Tops Vita

หากประสงค์ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา สามารถติดต่อได้ที่ 

  • Live Agent ระหว่างเวลา 9.00 น. – 21.00 น. (เปิดให้บริการทุกวัน)

  • e-mail: TopsVitaCS@central.co.th

  • Tops Vita Hotline: 063-525-6190 

  • Line official : @TopsVita

ทั้งนี้ หากเป็นเวลานอกทำการสามารถส่งข้อความไว้ผ่านช่องทาง ” Chat & chop “
ท็อปส์ วีต้า จะติดต่อกลับท่านไปให้ไวที่สุดในเวลาทำการของทุกวัน